I DN och i HD kan man idag läsa att klagomålen på fastighetsmäklare ökar kraftigt. Under 2007 fick Fastighetsmäklarnämnden ta emot 371 anmälningar, vilket är en ökning med 36 procent jömfört med föregående år. Ökningen av antalet bostadsaffärer och fastighetsmäklare antas vara en del av förklaringen men är enligt oss långt ifrån hela sanningen.

Att det ökande antalet lockpriser som förekommer i storstadsområdena inte nämns i dessa rapporteringar är ganska intressant. Man fortsätter att blunda för de ofta förekommande 40-procentiga prisökningarna jämfört med utgångsbuden. När ska man ta tag i detta och kräva att fastighetsmäklarna har någorlunda koll på sin egen bransch?