En svensk undersökning har visat att under de senaste 50 åren har angreppen av vägglöss ökat med 500 procent. Det finns många orsaker till denna ökning. En orsak kan bero på resvanor som gör att människor kommer i kontakt med vägglöss i andra delar av världen. En annan orsak kan bero på ökad internationell handel mellan länder, vilket kan innebära ett ökat utbyte av varor innehållande vägglöss.

Vägglöss är små kryp som livnär sig på människoblod. De är rödbruna till färgen och vanligtvis inte mer än 1,5 cm långa. En vägglus kan passera genom en bara en mm bred spricka utan att bryta sitt yttre skal, som kallas exoskelett. När de blir vuxna behöver vägglössen inte äta igen på upp till 10 månader!

Vägglössen ökar i Sverige och de liftar ofta från värd till värd. Eftersom många människor inte inser att de har vägglöss är det troligt att problemet fortsätter att växa. Det bästa sättet att förebygga vägglöss är att regelbundet inspektera sängkläderna.