Byta lägenhet

Det är tillåtet att byta sin bostadslägenhet mot en annan bostad om värden går med på det. En hyresgäst har rätt att byta så snart han har fått ett förstahandskontrakt. Man behöver alltså inte bo en bestämd tid i lägenheten innan man får byta.

Om hyresvärden inte går med på bytet, kan hyresgästen söka tillstånd hos hyresnämnden som ger tillstånd till bytet om följande punkter är uppfyllda:

Hyresgästen har beaktansvärda skäl t.ex. när han behöver en större lägenhet, en lägenhet med lägre hyra eller en lägenhet som ligger närmare arbetet. Den som vill byta en lägenhet som han en gång fått i byte (upprepat byte) måste ha något starkare skäl om bytet sker inom ca ett år från det han första gången fick lägenheten i byte.

Bytet kan ske utan påtaglig olägenhet för hyresvärden. Detta innebär att den som byter till sig lägenheten skall vara skötsam och kunna betala hyran.
Inte heller några andra särskilda skäl talar mot bytet, t.ex. om otillåten ersättning (svarta pengar) förekommit.

Den som fått hyresnämndens tillstånd att byta kan byta genast (värden kan ej överklaga hyresnämndens beslut). En förutsättning är dock att den eller dem som bytet ska ske med också har fått hyresvärdens eller hyresnämndens tillstånd.