Villaförsäkring

Villaförsäkringen kan man se som en förlängning av din hemförsäkring. Den täcker lite andra områden än den vanliga hemförsäkringen. Den här typen av försäkring är speciellt utformad för dig som är villaägare, och därmed har lite särskilda saker som du vill försäkra och situationer som du vill vara försäkrad emot. Villaförsäkringen innehåller försäkring för de byggnader som står på din tomt och som är angivna i försäkringsbrevet. Det innebär att om någon av dessa skadas så kan du få ut pengar på försäkringen för att täcka kostnader i samband med detta. Utöver försäkring för själva byggnaderna får du med en villaförsäkring även försäkring för skador på mark, växter, flaggstång, staket och liknande. Om du i någon situation skulle råka ut för att i egenskap av fastighetsägare bli skadeståndsskyldig får du även här skydd av en villaförsäkring. Slutligen erbjuder villaförsäkringen dig täckning för de rättegångskostnader du kan ha om du anlitar ett juridiskt ombud vid en tvist som har uppkommit, och där du i egenskap av fastighetsägare är inblandad. Utöver dessa beståndsdelar i villaförsäkringen som du har kunnat läsa om i den här texten erbjuder försäkringsbolagen ofta tilläggsförsäkringar som komplement. Om du är gravid är det också viktigt med en gravidförsäkring.