fastighetsmäklare

Hur ärliga är egentligen mäklarna?

En bekant berättade för en tid sedan om hur en mäklare ljög honom rätt upp i ansiktet om husets skick. Ett uppenbart ruckel beskrevs som att det endast blivit utsatt för ”tidens tand”… Slitna ytskickt i kombination med stark mögellukt utgjorde några av beståndsdelarna i detta såkallade friska hus.

Då huset saknade besiktning så fanns det inte mycket mer information att tillgå än det som uppgivits av säljaren samt det som kommunicerades av mäklaren. Detta scenario är inte unikt utan förekommer ganska ofta och med tanke på att beslutstiden innan köpet endast är någon dag eller två så blir ju mäklarens uppgifter ganska avgörande. Hur mycket litar du på mäklaren i detta avseende?

fastighetsmäklare

Hur svårt kan det vara att erbjuda skoskydd?!

Jag slås då och då av hur dumsnåla många mäklare är. Ett bra exempel är att vissa mäklare envisas med att INTE erbjuda skoskydd till de som kommer på husvisningarna. Med barn är det inte alltid det enklaste att behöva ta av och på skor när man ska hinna med ett antal objekt per helg. Är det inte meningen att man ska underlätta så mycket som möjligt för eventuella intressenter så att de kan koncentrera sig på huset istället för att stångas med en massa människor om plats för sina skor i en trång hall…

fastighetsmäklare

Anmälningarna mot bostadsmäklare ökar – rekordökning 2007

Inte oväntat ökar klagomålen mot bostadsmäklare rekordartat. Bara i år har antalet anmälningar ökat med elva procent. Upptrissade priser är en stor anledning till antalet ökade anmälningar.

Enligt Fastighetsmäklarnämndens chef Anna- Lena Järvstrand är en anledning till det ökade antalet anmälningar att antalet fastighetsaffärer fortsätter att öka. Att antalet fastighetsmäklare har blivit fler har även det bidragit till den ökande trenden. Se reportaget från SVT här!

fastighetsmäklare

Skärpta krav på mäklare

Fastighetsmäklarutredningen föreslår i ett betänkande att fastighetsmäklare ska bli skyldiga att ange marknadsvärdet på en fastighet och alla bud som inkommit. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2009.

Vad betyder då detta i praktiken?
– En mäklare får inte själv köpa en fastighet han förmedlar. Han får inte heller sälja en fastighet till någon närstående fysisk eller juridisk person.
– En mäklare måste ange det bedömda marknadsvärdet i objektsbeskrivningen och även notera alla bud och budgivare och ge det till köparen och säljaren.
– En mäklare får laglig rätt att utföra sidotjänster så som att förmedla lån och försäkringar.

Källa: Metro 2008-01-30

fastighetsmäklare

Så anmäler du mäklare

Har du som många andra fått nog av allt mygel och hyckleri som förekommer på bostadsmarknaden? Nedan får du en genomgång över hur du går tillväga när du vill anmäla en mäklare. Instruktionerna är hämtade från dagens DN. Om det är något som saknas eller du vill få förtydligat, tveka inte att kommentera följande inlägg så ska vi se till att detta läggs upp snarast.

Den som vill anmäla en mäklare ska göra det skriftligt till Fastighetsmäklarnämnden, FMN.

Bifoga kopior på handlingar som har betydelse, exempelvis uppdragsavtal, köpehandlingar, objektsbeskrivning och boendekostnadskalkyl.

Nämndens uppgift är dock inte att för anmälarnas räkning utreda hur olika förmedlingsuppdrag har skötts, utan utgör endast ett underlag i tillsynen av mäklarna.

En anmälare … Läs mer

Bostadsmarknaden, fastighetsmäklare

Fler klagar på mäklare

I DN och i HD kan man idag läsa att klagomålen på fastighetsmäklare ökar kraftigt. Under 2007 fick Fastighetsmäklarnämnden ta emot 371 anmälningar, vilket är en ökning med 36 procent jömfört med föregående år. Ökningen av antalet bostadsaffärer och fastighetsmäklare antas vara en del av förklaringen men är enligt oss långt ifrån hela sanningen.

Att det ökande antalet lockpriser som förekommer i storstadsområdena inte nämns i dessa rapporteringar är ganska intressant. Man fortsätter att blunda för de ofta förekommande 40-procentiga prisökningarna jämfört med utgångsbuden. När ska man ta tag i detta och kräva att fastighetsmäklarna har någorlunda koll på sin egen bransch?

fastighetsmäklare

Förlorar mäklarlicensen efter bluffbud

Nu har det oundvikliga hänt, en mäklare har förlorat sin licens på grund av att drivit upp priserna med hjälp av bluffbud. Detta kommer nog inte som en chock för de som varit med om en budgivning på den rådande bostadsmarknaden. Frågan var nog mer När detta skulle ske. Se hela inslaget på SVT.se.