Stockholm prägas av höga kvadratmeter priser och mycket vatten som förhindrar expansion av innerstaden. Även närförorterna präglas av popularitet och därmed höga priser på lägenheter.

I innerstaden och närförort är möjligheterna att bygga begränsade. De är i mångt och mycket färdigbyggda. Eftersom man medvetet inte bygger på höjden kommer utbudet av lägenheter i innerstaden och närförort bara öka marginellt under en överskådlig framtid. Samtidigt är det där människor vill bo.

Den iaktagelsen jag gjort vad det gäller framförallt närförort är att det finns mycket ”slattar eller fläckar” av mark som ligger i bostadsområdena. De är inte perfekt planerade och det ligger en hel del utrymme som komunen äger. Dessa används inte alls idag.

Denna mark är i mångt och mycket bortslösad. Visst, i vissa fall behövs den för att det inte skall bli för tätt mellan husen men i många fall är det inte så. Det är en ledig resurs som ligger där till ingen nytta.

Det föranleder mig till att tänka på denna affärside:

”Bonova är experter på att bygga mindre unika bostadshus i tätort i redan utvecklade områden”

Man utvecklar helt enkelt kompetens för att bygga hus som består av 2-4 bostadsrätter i befintliga områden där det finns fläckar av mark över som inte används till något idag.

Det krävs lite speciella kompetenser i för att lyckas med denna affärside:

1. Expertis för att få bygglov och få köpa marken billigt
2. En viss måt av standardisering av ritningar och material för att få ned byggkostnaden
3. Expertis att bygga så det stör närliggande hus så när lite som möjligt

Den lediga resursen som man genom sitt företag lär sig exploatera är dessa små fläckar av mark som idag inte används. Det gör att man kan få ett bra pris på mark och tillstånd, bygga fastighet till rimliga priser trots att man inte har skalfördelar sedan sälja dessa till ett bra marknadspris.

Detta är ju såklart inget för de stora byggfirmorna men att som egen bygghere bygga en 4-5 sådana hus per år är fullt möjligt till lönsamhet tror jag!

Gästinlägg skrivet av Lars på Affärside.nu

Du kan även läsa om en annan affärsidé av en något renare natur här…