Att ca 30% av alla hushåll inte klarar av en kostnadsökning är ganska alarmerande siffror. Hur stort är mörkertalet? Hur många är det inte som hakat på i det köprally som pågått när räntorna var nere på rekordlåga nivåer och ett lån på en miljon inte kostade mer än 1800 kr/mån?