”Regeringen vill nu samla information om boende och byggande. Boverket får i uppdrag att upprätta en samlad informationsportal om bostads- och boenderelaterade frågor. Satsningen har fått en budget på sju miljoner kronor under två år.” Källa Gotlandska.se

Vi på Housenet ställer oss först i kön att lyckönska denna satsning då alla initiativ att hjälpa oss konsumenter att fatta riktiga beslut kring vårt boende ska premieras. Förhoppningsvis blir denna portal den naturliga samlingsplatsen för oss användare innan och under tiden vi köper eller säljer våra bostäder.