Fastighetsmäklarutredningen föreslår i ett betänkande att fastighetsmäklare ska bli skyldiga att ange marknadsvärdet på en fastighet och alla bud som inkommit. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2009.

Vad betyder då detta i praktiken?
– En mäklare får inte själv köpa en fastighet han förmedlar. Han får inte heller sälja en fastighet till någon närstående fysisk eller juridisk person.
– En mäklare måste ange det bedömda marknadsvärdet i objektsbeskrivningen och även notera alla bud och budgivare och ge det till köparen och säljaren.
– En mäklare får laglig rätt att utföra sidotjänster så som att förmedla lån och försäkringar.

Källa: Metro 2008-01-30