Har du som många andra fått nog av allt mygel och hyckleri som förekommer på bostadsmarknaden? Nedan får du en genomgång över hur du går tillväga när du vill anmäla en mäklare. Instruktionerna är hämtade från dagens DN. Om det är något som saknas eller du vill få förtydligat, tveka inte att kommentera följande inlägg så ska vi se till att detta läggs upp snarast.

Den som vill anmäla en mäklare ska göra det skriftligt till Fastighetsmäklarnämnden, FMN.

Bifoga kopior på handlingar som har betydelse, exempelvis uppdragsavtal, köpehandlingar, objektsbeskrivning och boendekostnadskalkyl.

Nämndens uppgift är dock inte att för anmälarnas räkning utreda hur olika förmedlingsuppdrag har skötts, utan utgör endast ett underlag i tillsynen av mäklarna.

En anmälare blir heller aldrig part i ett tillsynsärende och har därför inte någon rätt att överklaga nämndens beslut.

Ekonomiska tvister prövas inte, det görs av domstol eller av Allmänna reklamationsnämnden (www.arn.se).

Läs mer på www.fastighetsmaklarnamnden.se