Gästbloggare: Rudolf – Disruptive.nu – En blogg om entrepenörskap och riskkapital

” Under de första åtta månaderna i år blev 244 mäklare anmälda, 25 varnade och tre fick yrkesförbud.”

I sverige finns det ca 6000 registerade fastighetsmäklare och antar vi att takten av anmälningar är konstant året ut, innbär det ca att 360 mäklare blir anmälda till Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd FRN. Det innebär att ca 6% av hela branschen blir anmäld i år. Ganska dramatiska siffror när man tänker efter. Dock kommer bara ca 36 bli varnade och ca 4 kommer bli avstängda.

Ca var tionde fall döms alltså till motpartens fördel. Nu är detta inte en domstol utan det är en nämd, som drivs av fastighetsmäklareförbundet, en sammanslutning av dessa ca 6000 fastighetsmäklare. Nämden är alltså finansierad av fastighetsmäklare och skall döma i tvister där ena parten är fastighetsmäklare. Detta är lite som att låta poliser som har gjort fel, dömas av andra poliser och inte en tingsrätt. Nu är väl denna nämd ingen domstol men troligen har utslag här väldigt stor betydelse om man skall dra en tvist vidare. Den är vägledande.

Detta är ett sattyg och knappast till konsumentens fördel. Denna nämnd är bara till för att skapa legitimitet åt att det skippas någon form av rättvisa vid tvister mot fastighetsmäklare. Den är ju finansierad av de som sitter på de anklagades bänk och man biter ju knappast den hand som föder en!

Lägg ned, gör om, gör rätt!

Fastighetsmäklarförbundet FMF, branschorganisation för fastighetsmäklare i hela Sverige

http://www.fmf.se/frn.html

Fastighetsmäklarförbundet FMF är en branschorganisation för mer än tusen fastighetsmäklare över hela Sverige