Hur kommer bostadsmarknaden se ut 2009? Kommer utbudet fortsätta att översvämma marknaden och hålla priserna nere? Kommer de sänkta räntorna att få fart på försäljningen igen? Kommer mäklarna överleva den här krisen? Vem står på tur att slänga in handuken? Hur kommer det gå för de nya nätmäklarna? Tar de mark från de traditionella aktörerna?

Många frågor blir det, ska bli kul att följa detta och förhoppningsvis kunna redovisa några av svaren här på Housenet.se.