Priserna på hus stiger över hela landet dock minskar husköpen i storstäderna och ökar på landet. Detta medför att många väljer att köpa hus utanför storstäderna.

*Medianvärdet är det värde för ett ordnat datamaterial som delar materialet i två lika stora delar. Det ligger alltså lika många värden över medianen som under den.