Att priserna ökar med 20 procent på var femte förmedling är inte tillräckligt för att man ska kunna dra slutsatsen att mäklaren använder lockpriser, konstaterar Mäklarsamfundets vd Lars Kilander.

– Men man kan förvånas över att mäklaren inte träffat bättre i prisbilden, säger han.

Trots att lockpriser upplevs som ett växande problem av både Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarnämnden finns det ingen klar definition på begreppet ”lockpris”.

– Lockpris är det när en mäklare medveten sätter ett pris långt under marknadsvärdet enbart för att locka människor till en visning. Enligt marknadsföringslagen får man inte vilseleda konsumenter, säger Lars Kilander. Många åker långt eller tar ledigt från jobbet för att kunna delta vid en visning.

För att avgöra om en mäklare använder sig av lockpriser kan man inte undersöka förmedlingen av enskilda objekt, påpekar Lars Kilander. Det måste finnas någon form av systematik i mäklarens agerande.

Källa: Kristianstadsbladet.se