I DN kan man idag läsa att småhuspriserna håller på att plana ut. Priserna har dock sjunkit något mindre i storstadsregionerna. Att prata om ett trendbrott är något för tidigt då en viss dämpning av priserna brukar ske på hösten säger Martin Verhage på SCB.

Huspriserna i storstadsområdena kommer nog vara mindre känsliga för svängningar på marknaden då de populära områdena tenderar att följa en egen trend och förbli högt eftertraktade och därför hålla en högre prisbild än övriga områden.

E24 kan man få en bra överblick av den rådande prisbilden per län, se hela listan här!