I dagens Metro kan man läsa om hur priserna på hus har gått upp med i snitt 400000 kr de senaste tre åren. Samtidigt har räntorna stigit och nettokostnaden för räntan har ökat med ca 55000 kr. De totala utgifterna har dock inte förändrats så mycket då fastighetsskatten reducerats.