SBAB har höjt tremånadersräntan med 2,9 procentenheter sedan juni 2005. Med hänsyn till avdrag har lånet blivit så här mycket dyrare:

Belopp Ökning/Månad
500.000         +834 kr
1.000.000     +1668 kr
2.000.000     +3337 kr
3.000.000     +5005 kr

Källa: SBAB