I Aftonbladet kan man läsa en intressant artikel om hur hus- och lånkrisen i USA kommer göra över 20 miljoner Amerikaner skuldsatta för resten av deras liv pga att deras hus sjunkit i värde med upp till 80% !!! Hur lång tid tar det innan detta scenario kommer till resten av världen och slutligen till oss i Sverige? Visst, det kommer antagligen inte bli en lika kraftig reaktion, men som vi nämnt tidigare så talas det om huspriser som sjunker med upp till 25%. Det är skrämmande hur vi påverkas av situationen i USA och hur sårbara vi är pga de stora bankernas affärer över gränserna. Nu har det dock kommit rapporter från tekniksektorn i USA som visar att det kanske finns ljus i tunneln, kommer även detta att nå Sverige förutom via stigande börser förstås? Mycket spekulationer blir det 😉