Efter att ett flertal i min bekantskapskrets råkat ut för stora problem i samband med sitt husköp pga dåligt utförda besiktningar, tar vi än en gång upp ämnet.

Det kan inte nog påpekas hur viktigt det är med en noggrann besiktning av det hus man är i färd med att köpa. Tro inte att huset är i bra skick bara för att mäklaren annonserat med ”varudeklarerat” eller ”besiktigat” i annonsen. Detta innebär bara att säljaren låtit göra någon typ av besiktning/undersökning av huset, du har fortfarande undersökningsplikt. Glöm inte heller att undersökningsplikten är mer omfattande på äldre hus.

Se till att anlita en eller flera sakkunniga personer/fackmän som besiktar huset åt dig. På så vis minimerar du risken för otrevliga överraskningar.

Vi kommer ta upp detta ämne mer ingående inom en kort framtid, tills vidare rekommenderar vi att du läser mer om ämnet på konsumentverkets hemsida.