Genom tvångsförsäljning av en skuldsatt persons bostad har det blivit enklare genom nya strängare regler för kronofogden att driva in skulder. Dessa regler trädde i kraft vid årsskiftet och har skapat en chans för presumtiva köpare att köpa en bostad till fyndpris. Läs mer om aktuella aktioner här hos Kronofogden.se.