I dagens upplaga av E24.se kan man läsa om hur bankerna kan säga upp lånen trots att räntor och amorteringar betalats i tid. Under 1990-talet bröts många lånelöften under den rådande bankkrisen och med oron på den amerikanska bomarknaden är problemet högaktuellt igen.

”Det är inte en fråga om, utan när det händer” säger Villaägarnas chefs­jurist Ulf Stenberg, och efterlyser starkare lagstiftning.

Enligt Hans-Göran Björk har småföretagare som har belånat sitt hus och privatpersoner med bolån sämre besittningsrätt idag, jämfört med en hyresgäst. Läs hela artikeln på E24.se.