Inte oväntat ökar klagomålen mot bostadsmäklare rekordartat. Bara i år har antalet anmälningar ökat med elva procent. Upptrissade priser är en stor anledning till antalet ökade anmälningar.

Enligt Fastighetsmäklarnämndens chef Anna- Lena Järvstrand är en anledning till det ökade antalet anmälningar att antalet fastighetsaffärer fortsätter att öka. Att antalet fastighetsmäklare har blivit fler har även det bidragit till den ökande trenden. Se reportaget från SVT här!